Domácí čistička odpadních vod

01-domácí-čistírny-odpadních-vod
Mnoho majitelů nemovitosti trápí problém se septikem či jímkou. Časté vyvážení splašků a fekálií je čím dál dražší a navíc se poslední dobou bojuje za jejich ekologičtější likvidaci. Řešením je malá domácí (domovní) čistírna odpadních vod.

Tyto čističky jsou určeny pro čištění splaškových odpadních vod, na bázi biologicko-mechanických procesů.

Výhody čističek jsou oproti klasickým jímkám a septikům naprosto neoddiskutovatelné: rychlá investiční návratnost a minimální provozní náklady. Také dvacetiletá záruka se jeví více nežli pozitivně. Každá námi dodaná domácí čistička má navíc garantovaný odborný servis, zajišťujeme poradenství společně s vypracováním samotného projektu. Nabízíme zkušenosti, odbornost a erudici českého výrobce.

Biologické čov jsou vhodné nejen k rodinným domům, ale využívají se také k čištění odpadních a splaškových vod z penzionů anebo chat.
Tam, kde je předpoklad menšího odpadu, tedy u rodinného domu, se nejvíce hodí domácí čistička řady D, typu AS-VARIOcomp nebo AS-VARIOcomp K ECO. Oba dva typy se vyznačují minimálními provozními náklady a opravdu rychlou návratností investic.

Domácí (domovní) čistírna odpadních vod řady D se vyznačuje také především naprostou spolehlivostí a jako další, velké plus se jeví minimální nárok na obsluhu.

A jak to vlastně funguje? Samotné tělo čistírny odpadních vod tvoří kruhová nádrž, jež je vyrobená z polypropylenu a umístit ji je možné buď pod anebo nad úroveň terénu. V aktivační čistírně s cyklickým provozem, gravitačním nátokem a čerpaným odtokem odpadních vod, se aktivovaným kalem odbourává organické znečištění, což má za následek vyčištěnou vodu. Ta je poté periodicky odčerpávána. V čistírně je potřebný pro správný chod i vzduch, jenž dodává dmychadlo s přerušovaným chodem. Veškeré technické podrobnosti najdete zde.

You may also like...