Garážová vrata a rolovací mříže

91

Garážová vrata, jak už samotný název napovídá, jsou nedílnou součástí garáží a jejich úkolem je ochránit vozidla případně materiály, nářadí či jiné v garáži uskladněné věci před nežádoucími účinky počasí nebo jednoduchým vniknutím cizích osob. Existuje několik druhů garážových vrat a při jejich výběru záleží na individuálních požadavcích a představách o funkčnosti vrat.

Základem je výběr vrat

Sekční garážová vrata se vyznačují dobrou izolací, odolností proti poškození a jednoduchým ovládáním. Dobré izolační vlastnosti vrat jsou dány zejména tím, že samotná vrata jsou instalována až za otvor a tím vzniká pro umístění izolace kolem celého otvoru, který přiléhá k panelům. Dalším typem garážových vrat jsou rolovací garážová vrata, která se od garážových vrat sekčních liší v mnoha ohledech. Rolovací vrata fungují na principu rolování hliníkových lamel do navíjecího boxu umístěného v nadpraží. Výhoda těchto vrat nespočívá v izolaci, ale v trubkovém motoru, nouzovém ovládání a ušetření místa na stropě. Pro rodinné domy či rezidenční bydlení, kde dochází denně zhruba k 10 cyklům, jsou určena garážová vrata privátní. Velká důkladnost je potřeba při výběru průmyslových vrat. Počet průjezdů, velikost jednotlivých vozidel, umístění vrat a manipulace s materiálem jsou faktory, které by rovněž měly být brány v úvahu. Průmyslová vrata mohou být rychloběžná fóliová, rolovací a sekční.

Zabezpečte svůj domov

Zatímco vrata plní funkci nejen bezpečnostní, ale rovněž například izolační, pak mříže mají zejména ochránit majetek před poškozením a znehodnocením. I v tomto případě existuje více druhů mříží, které se od sebe liší určitými funkcemi. Klasickým příkladem jsou pevné mříže zazděné nebo jinak uchycené na stavbu. Pokud jsou mříže vyrobeny z pevného a plného materiálu, není snadné takové mříže překonat nebo zničit. Další možností, jak ochránit okna či dveře, jsou mříže rolovací. Jednoznačně nejširší využití se pro roletové mříže našlo v podobě ochrany prodejen a obchodů. Rolovací mříže můžou být vyrobeny z ocelových trubiček, které jsou propojené ocelovými pruty nebo jednostěnnými lamelami či lamelami s mikroperforací. K zajištění větší bezpečnosti se mříže roletové opatřují zámkem v koncové liště, který zabraňuje jejich nadzvednutí. K ochraně budovy je také možné využít nůžkové nebo tetra mříže.

You may also like...