Jak na zazimování zahradního nebo koupacího jezírka

Okrasné nebo koupací jezírko patří na zahradách k nejvýraznějším ozdobným prvkům. Přímo se podílí na celkovém vzhledu venkovních prostor a jejich estetické kvalitě. Před zimou je proto nutné se o něj pořádně postarat, aby na jaře opět mohlo sloužit jako příjemná a uklidňující vodní plocha. Pokud přípravu na zimu zanedbáte či podceníte, můžete se posléze potýkat s nemilými překvapeními v podobě zkažené a zapáchající vody, uhynulých ryb či hnijících rostlin. Základem správného zazimování je důkladné vyčištění a následná opatření proti zamrzání nebo zanášení. Jak na to?

Nejprve z jezírka odstraňte co nejvíce organického materiálu, to zpravidla znamená napadané listí, nejrůznější zbytky rostlin, leknínů atd. Je to velmi důležité, protože právě ze zbytků se při rozkladu uvolňují toxické látky, které jsou nebezpečné pro ryby a samozřejmě také nežádoucím způsobem ovlivňují kvalitu vody.

Zazimování krok za krokem

1. Jestliže objevíte na dně sedimenty, dají se velmi snadno a bez námahy odstranit s pomocí jezírkového vysavače Pondovac. Ten funguje na podobném principu jako běžný vysavač, který využíváte na podlahy.

2. Jakmile se postaráte o úvodní očistu, je nutné hladinu jezírka přikrýt sítí. Ta zabrání tomu, aby do vody opět napadalo listí, větvičky a další nečistoty. Jestliže se jedná o větší jezírko, představují praktičtější řešení skimmery, tedy zařízení určená pro automatický sběr nečistot na hladině.

3. Poté je nutné promyslet, jakým způsobem budete jezírko přes zimu odvětrávat a tedy zajišťovat také přísun kyslíku rybám a dalším živočichům. Pro tyto účely slouží šikovná zařízení Ice Free, tedy systémy proti zamrznutí. Do menších a mělkých jezírek, jejichž hloubka nepřesahuje 110 cm, je vhodné použít typ Ice Free Thermo. Jedná se o plovák s nerezovým topným tělesem, které efektivně rozmrazuje led a brání tak tvorbě souvislé vrstvy. Je vybaven spínačem, který topné těleso zapne až tehdy, kdy je to potřeba, tedy většinou ve chvíli, kdy teplota klesne pod bod mrazu. V případě větších a hlubších jezírek se nabízí model Ice Free 20, který ke svému provozu využívá teplotní kapacitu samotného jezírka, kdy přečerpává vodu ode dna k hladině, která tak nemůže souvisle zamrznout.

Pozor na zamrznutí

Jak už bylo uvedeno výše, jestliže nádrž zcela zamrzne, představuje to velké riziko pro ryby uvnitř i kvalitu vody. Ryby se mohou udusit nebo trávit kalovými plyny a voda zkazit, tedy bude zakalená a bude značně zapáchat. Vyvarujte se rozbíjení ledu na jezírku například s pomocí krumpáče či jiného nástroje. Údery a vznikající hluk je velmi rušivý pro ryby, navíc by mohlo dojít k poškození povrchu nádrže a v neposlední řadě i úrazu.

You may also like...