Moderní čistírny odpadních vod

01-Moderni-cistirny-odpadnich-vod

Současná doba přichází s inovativními řešeními v mnoha směrech. A v oblasti likvidace odpadu z domácností a dalších objektů tomu není jinak. K ekologickému a ekonomickému odstranění odpadních vod slouží čističky k tomu určené. V porovnání s klasickými septiky a žumpami se čistírny odpadních vod pyšní nízkými provozovacími náklady. V následujících řádcích si toto řešení více přiblížíme.

Jednu z nejlepších technologií na trhu nabízí čistírny odpadních vod společnosti GONAP spol. s.r.o., která je certifikována podle systému kvality ISO 9001:2000. V oblasti inovací má firma navázanou spolupráci s mnoha jinými organizacemi. Na českém trhu si vybudovala významné postavení a má spoustu spokojených zákazníků, kteří opakovaně využívají jejích služeb.

Čistírny nejen pro domácnosti

Čistírny odpadních vod (ČOV) jsou ideální volbou pro rodinné domy, bytové jednotky, sociální prostory podniků, kempů či hotelů. Firma GONAP má ve svém portfoliu produktů aktivační čistírny, které běží na principu nízko zatěžované aktivace. Tato zařízení zčásti nebo zcela stabilizují kal a následně jej odvodňují. Čističky odpadních vod jsou kompaktní a celoplastové. Dále se rozdělují podle podzemního a nadzemního provedení, které se instaluje přímo do objektu.

Základním parametrem je velikost čistírny. Tu je nezbytné zvolit v závislosti na počtu osob, jež budou na čistírnu napojené. Pakliže požadujete čistírnu pro rodinný dům, kapacita čističky je ovlivněna počtem ekvivalentních obyvatel, respektive osob trvale žijících v objektu. Je možné investovat do čistíren pro 2 až 6 osob, nebo 5 až 10 osob. Čističky odpadních vod pro ostatní budovy se volí podle množství odpadních vod a množství znečištěné vody. Jestliže je v objektu maximálně 15 ekvivalentních osob, používají se domovní čistírny odpadních vod. Při větším počtu osob se používají komunální čistírny, jež se ještě dále člení podle velikostí, respektive podle počtu ekvivalentních osob.

Nejnovější technologie a kompletní servis

Společnost GONAP s.r.o. má ve své bohaté nabídce čistírny odpadních vod pro 5 až 5 000 ekvivalentních osob. Vedle samotných čističek si můžete vybrat z pestré škály příslušenství a další zařízení, jako jsou enzymy pro odpadní vody, vodoměrné šachty, přečerpací jímky a zemní filtry. Portfolio služeb zahrnuje vedle dodávky čistírny také rekonstrukci ČOV, uvedení zařízení do provozu, záruční a pozáruční servis, provozování ČOV, dálkové řízení ČOV, uvedení zařízení do provozu či závěrečné vyhodnocení akce.

Se společností GONAP můžete najít vhodné řešení, které vám bude vyhovovat po ekologické i finanční stránce. Můžete si vybudovat vlastní čističku odpadních vod, přičemž návratnosti investice je vysoká.

You may also like...