Nepodceňujte skartaci dokumentů

Každý z nás občas čte o případech nalezení písemných materiálů, které se neměly objevit na veřejnosti. Nemusí jít přitom zrovna o tajné materiály, citlivá může být například jakákoliv personální agenda. Totéž platí o zdravotnických záznamech a dalších dokumentech s osobními údaji.

Dokumenty tohoto typu by rozhodně neměly končit v popelnici ani v tříděném sběru odpadu. Dříve či později totiž některý z nich nedoputuje do papírny, na skládku nebo do spalovny, ale na veřejnost. Viníka tohoto stavu pak může potkat například pokuta.

Písemnosti s citlivým obsahem je proto třeba zlikvidovat, aby informace na nich obsažené už nikdo nemohl číst. V takové chvíli přichází na řadu skartace.

Najměte si na skartování speciality

Řada institucí dnes používá ke skartování dokumentů přístroje dostupné v běžné obchodí síti. Dostačují pro běžnou rutinní práci v kanceláři nebo na jiném pracovišti a poslouží především v případech, kdy je třeba se zbavit malého množství písemností nebo jiných nosičů informací. Někde tímto způsobem například denně řeší poštu. Dokumenty naskenují, rozešlou po pracovišti a originály následně skončí v malé skartovačce.

Pokud však s neveřejnými informacemi například pracuje větší subjekt, je nutné skartovat velké množství materiálů nebo se zkrátka instituce chce věnovat své vlastní práci, je možné využít služeb profesionálů.

Skartace se netýká jen písemností

Pokud se rozhodnete svěřit skartování odborné firmě, můžete počítat s její pomocí nejen v případě samotných písemných materiálů, ale také dalších moderních nosičů informací. Patří k nim například disky DVD a CD, ale také dříve užívané diskety a videokazety. Stejně tak je možné si podobným způsobem objednat skartování identifikačních karet, platebních karet a nejrůznějších typů průkazů.

You may also like...