Technická správa budov je nutná záležitost

Majitel nemovitosti, ve které provozuje výrobní, administrativní anebo obchodní činnost, musí dodržovat bezpečnostní řád. Ten je důležitý pro provoz firmy bez komplikací. Zároveň je jeho vizitkou. Technická správa budov je zabezpečována specializovanými pracovníky, kteří udržují její prostory v perfektním stavu. Starají se o jejich plynulý provoz, správu, pravidelnou údržbu, non stop stavební pohotovost a další činnosti. Majitel firmy se tedy nemusí o nic starat a jen si vše čas od času zkontroluje. S profesionálním přístupem si ušetří nejedny provozní náklady.

Technologická zařízení budou vždy v pořádku

Majitel nemovitosti může využívat služby z kategorie technické správy budovy. Ty zahrnují běžnou údržbu a zajištění provozu nemovitostí, non stop havarijní službu s garantovanou dobou dojezdu pohotovostního vozidla, monitoring stavu, revize a specializované technické prohlídky, systémovou a preventivní službu anebo drobný stavební servis. Rozhodnout se pro jediného dodavatele těchto služeb je rozumné a cenově výhodné. Majiteli se s jedním poskytovatelem technických služeb lépe komunikuje a navíc finančně ušetří.

Činnosti, které jsou v kurzu

Zajištění servisu kotelen a výměníkových stanic je důležité. Běžné kontroly provozu zařízení, revize, kontroly nastavení i kvality vody jsou samozřejmostí pro zavedenou společnost. Servis ventilace a klimatizace se vztahuje na zajištění dodávky, filtrace a tepelné úpravy vzduchu pracovních prostor. Díky správně nastavené ventilaci se bude lidem lépe dýchat. Připravit pro zaměstnance zdravé a příjemné pracovní prostředí je na dosah ruky. Výměna filtrů, kontrola požárních klapek anebo kontrola regulace je klasickou službou.

Revize jsou dané zákonem

Majitelé firem jsou povinni zajistit revize a kontroly. Podle zákonných norem se provádějí termografické kontroly, revize spotřebičů, elektrorozvaděčů, vstupních systémů, hromosvodů, požárních čidel, komínů, světlíků, hasicích přístrojů, kompresorů a také diesel agregátů. Dále je nutno obstarat rozbory vody, kontroly chladících věží, revize EPS a EZS, kontroly kamerových systémů, domovních a požárních řádů a plánů evakuace.

Je dobré mít vše pod kontrolou

Drobné stavební práce, které jsou úzce spjaty s elektrikářským servisem, sádrokartonářskými, instalatérskými, zednickými a malířskými pracemi, nabízejí standardní provedení. Každý podnikatel je povinný připravit technickou evidenci objektů, roční správu anebo měsíční písemné kvalifikace. Také informace o provozu objektu, projektovou dokumentaci, analýzu spravovaného majetku zajistí seriózní firmy v požadovaných normách. Zajistit činnosti energetika, vodohospodáře, ekologa a odborníka na bezpečnost práce je také nezbytně nutné. Výběrem správné a spolehlivé firmy si sníží podnikatel své náklady. K dispozici jsou kvalifikovaní pracovníci s platnými osvědčeními na údržbu a odborné revize. Bez moderní techniky včetně diagnostiky není možné provést nutné opravy a revize v souladu se zákony. Oslovením zkušené společnosti si majitel firmy zajistí prevenci a předejde tak četným a finančně náročným poruchám.

You may also like...