Tepelná čerpadla Daikin Altherma

daikin

Řešíte v současné době otázku, jak co nejšetrněji ohřívat užitkovou vodu a tepelně vytápět váš domov tak, aby šetřila nejen přírodu, ale i vaši peněženku? Přemýšlíte, zda zvolit k ohřevu vody bojler, průtokový ohřívač či tepelné čerpadlo? Řešením, které nezatíží ani vaši peněženku, ani neublíží přírodě, jsou tepelná čerpadla, která vyrábí firma Daikin Altherma.

Co je to užitková voda a k čemu se používá?

Jde o vodu, která splňuje hygienické a technické požadavky, ale nevyužívá se k přímé spotřebě v podobě pití či vaření. Její využití je časté například v průmyslu, hospodářství či v domácnosti – mytí, zalévání zahrady, úklid,… Užitková voda sice není zdravotně škodlivá, vyrábí se z pitné vody, nicméně její pití se nedoporučuje z důvodů, že při ohřívání vody jsou použity látky, které nejsou pro lidské tělo příliš vhodné, navíc se při zvýšené teplotě množí bakterie, které negativně ovlivňují chuť a pach vody.

Ohřev užitkové vody

Způsobů, jak ohřát užitkovou vodu, je více, přičemž každému vyhovuje něco jiného, nebo objekt není správně přizpůsobený danému zařízení.
Bojlery – jedním ze způsobů, jak užitkovou vodu přivést na požadovanou teplotu, je využití zásobníkového ohřívače vody – bojleru. Pomocí potrubí je do něj přiváděna voda, kde je následně ohřívána a udržována stále teplá, připravená kdykoliv k použití. Nevýhodou však je, že jakmile zásoba vody v bojleru dojde, je potřeba delšího času k opětovnému ohřátí, což přináší i větší výdaj nákladů na spotřebovanou energii.

Průtokové ohřívače vody – Na rozdíl od bojlerů není uchovávána voda do zásoby, ale ohřívá se pouze v momentě, kdy prochází zařízením sloužícím k ohřevu – výměníkem. Je tak šetřena energie a nenastane situace v podobě náhlé absence vody.

Tepelná čerpadla – Velmi ekologickou variantou chránící životní prostředí a zároveň šetřící finance jsou tepelná čerpadla Daikin Altherma. Zdrojem tepla pro tepelná čerpadla jsou totiž slunce, voda, vzduch nebo země. Takto získané teplo je převáděno na teplý plyn, který dále přímo zahřívá užitkovou vodu.
Výhody tepelných čerpadel Daikin:
• Nezabírají velké množství místa, dají se snadno připevnit
• K jejich montáži není nutné povolení úřadů
• Jednoduchá instalace a údržba
• Při zasazování do země není nutné kopat hluboko

Tepelná čerpadla pro ohřev užitkové vody můžeme rozdělit na dva druhy: vysokoteplotní, která umí ohřát vodu až na 80 °C a nízkoteplotní, kdy dojde k teplotě vody až na 55 °C. Bonusem tepelných čerpadel Daikin je snadné ovládání a přehledný displej.

You may also like...