Úprava pitné vody

01-uprava-pitne-vody

Každý vodní zdroj je jedinečný a vyžaduje odlišný přístup při úpravě vody na pitnou nebo průmyslovou. Pokud potřebujete ucelenou technologii na klíč, nebo zajistit jednotlivé mezistupně procesu úpravy, obraťte se na G-servis Praha, který vám pomůže efektivně využít vodní zdroj a snížit co nejvíce náklady na pitnou vodu. Pro úpravu vody se využívají nejen moderní postupy, ale i ty léty osvědčené a tradiční.

Filtrace vody je základ

Základem každé úpravy pitné vody je filtrace. Tímto krokem se odstraní jak nerozpuštěné látky, tak i nežádoucí rozpuštěné látky. K filtraci se využívají různé filtrační materiály. K běžnému kroku filtrace patří odželezňování a změkčování (iontovýměna). Tvrdost vody je nežádoucí, a způsobují ji vápenaté a hořečnaté ionty. Ty se musí při procesu změkčování vyměnit za ionty sodíku. Pomocí speciálních sorpčních materiálů můžeme vodu zbavit i uranu nebo arzenu, zkrátka složitějších polutantů. Do popředí se dnes díky moderním technologiím dostávají membránové procesy, které separují látky díky systému různě propustných přepážek. K těmto krokům se řadí například reverzní osmóza nebo ultrafiltrace.

Aby byla pitná voda zcela hygienická

Konečnou fází úpravy vody bývá zabezpečení její hygieničnosti. Musí se zbavit nežádoucích mikroorganismů, které by byly zdraví nebezpečné a ohrožovaly její kvalitu. Hygienické zabezpečení také zabrání kontaminaci celého systému. Jak se provádí? Nejčastěji přidáním chlornanu sodného, ale využívají se i jiná oxidační činidla. Voda se dá desinfikovat nejen chemicky, ale i prostřednictvím ozonizace nebo UV záření.

Mobilní úpravny vody

Existují i praktické mobilní úpravny vody, které zabezpečí dostatek pitní vody při haváriích, přírodních katastrofách nebo zkrátka na místech, kde je jí nedostatek. Všechny potřebné technologie pro úpravu vody jsou umístěny na malém prostoru, například v kontejneru, který se dá převážet nákladním automobilem.

You may also like...