Vaše nemovitosti ochrání offshore společnost

V nejistém právním prostředí České republiky, které dává například exekutorům takřka neomezenou moc, můžete chránit svůj majetek prostřednictvím offshore společností. Tímto způsobem budete mít zajištěno, že se vás nedotknou žádné spory v podnikání, v rodině nebo s úřady. Své nemovitosti přitom budete mít i nadále plně pod kontrolou.

Chraňte svoje soukromí

Institut offshore společností je možné využít také například v případě, že nechcete dávat najevo, jaký máte ve skutečnosti majetek. Vyhnete se tak například nebezpečí, že se vy nebo někdo z vašich blízkých stane obětí trestné činnosti. Tato forma vlastnictví vám proto dává anonymitu a bezpečí.

Co je offshore společnost?

Offshore společnosti jsou firmy zakládané mimo území státu, ve kterém žijete. Typicky jsou jimi země s nulovým nebo jen minimálním daňovým zatížením a omezenou byrokracií. Zpravidla zároveň zajišťují vysokou anonymitu vlastnictví. Tyto společnosti zpravidla slouží k takzvanému offshore podnikání. Při něm mohou vlastníci využít minimálních daňových povinností, ochrany majetku a anonymity ve svém byznysu.

Vše je zcela legální

Pokud se rozhodnete ochránit své nemovitosti prostřednictvím offshore společnosti, nemusíte mít obavy s žádného střetu se zákonem. Český právní řád už čtyři roky umožňuje vlastnictví nemovitostí zahraničními subjekty bez nutnosti mít na našem území pobočku.

Samotné založení offshore společnosti je snadné, pokud si k tomu najdete správného partnera. Od rozhodnutí do předání dokumentů potvrzujících vaše vlastnictví zpravidla uplynou dva týdny. Poté můžete začít na tuto společnost nabývat majetek.

Model funguje tak, že příslušnou nemovitost vlastní offshore společnost, která je zcela vaším majetkem. Rejstříky vlastníků jsou neveřejné, takže není možné do nich nahlížet například prostřednictvím internetu. A pokud chcete mít stoprocentní záruku anonymity, můžete využít služeb firem specializujících se na offshore společnosti, které vám za poplatek nabídnou zastupování v orgánech takové firmy, aby ani případné jednání s úřadu neodhalilo, kdo je ve skutečnosti jejím vlastníkem.

Zájemci o tento typ služby mohou využít nabídku společnosti Winston Wolfe & Co., případně navštívit největší portál o offshore společnostech www.ioffshore.cz.

You may also like...